Nainstalujte si:
       

Překlad rootlet


rootlet = kořínek; vedlejší kořen; rhizoid; vlasové kořínky
ciliary rootlet = ciliární kořen; kořenový aparát; řasinky;




ropes   ropeway   rosacea   roster   rotary   rotary switch   rotating   rotation