Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad roost do češtiny

roost = hřad; kutě (postel, žert.); ložnice (žert.); sedět na hřadě; usednout na hřad; připravit k spánku (kutě, žert.); připravit se k spánku (na kutě, žert.; pelech; kurník; bejvák; postel; schůzka; ubytování; shromáždění; hrabat se
at roost = na hřadu; v posteli (na kutích, žert.); na kutích (v posteli, žert.);

Příklady překladu slova "roost" z webu:

Hide it somewhere where it can roost safely until dawn.  Schovej ho někam, kde by mohl v bezpečí přečkat noc až do svítání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrootlet   ropes   ropeway   rosacea   roster   rotary   rotary switch   rotating