Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad roofing do češtiny

roofing = krytina střešní; krytina; střešní krytina; střecha; pokrývačské práce; pokrývání střechy; pokrývačská práce; střešní kryt; přístřešek; překrytí; pokryvačská práce; krytinový; surové zahradnické sklo
supported sheetmetal roofing = plechová střešní krytina na plné bednění;

Příklady překladu slova "roofing" z webu:

The door was a sheet of corrugated roofing.  Dveře byly ze svraštěné střešní krytiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroofliner   rooflining   roost   rootlet   ropes   ropeway   rosacea   roster