Nainstalujte si:
       

Překlad rolls


rolls = rohlíky; pečivo; stahovací psací stůl
casting rolls = válce; tvarovací válce;
court rolls = soudní spisy; seznam právních zástupců;
forming rolls = válce; tvarovací válce; adjustment of rolls = stavění válců;
design of rolls = kalibrování válců; first set of rolls = rubikon;

Překlad rolls z webu:
The bacon rolls were not bacon rolls.  Rohlíky se šunkou nebyly s vepřovou šunkou.
The coffee and rolls were on the side table when he emerged.  Káva a rohlíky byly již na nočním stolku, když se objevil.
Why do ratcatchers need rolls of wire netting?  K čemu by takový lovec krys potřeboval drátěné pletivo?
They unloaded brooms and mops and rolls of paper towels.  Vyložily smetáky, mopy a role papí­rových ručníků.
His little legs were no bigger around than rolls of cookie dough.  Malé nožičky nebyly v obvodu větší než válečky těsta na rohlíky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroofing   roofliner   rooflining   roost   rootlet   ropes   ropeway   rosacea