Nainstalujte si:
       

Překlad rollover


rollover = převrácení; převalení; překlopení; stisknutí více kláves najednou; obnovení dluhu; zkouška klopné stability
lateral rollover = boční překlopení vozidla; převrácení vozidla na bok;
rolls   roofing   roofliner   rooflining   roost   rootlet   ropes   ropeway