Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rolling do češtiny

rolling = válející; kymácení; kolébání; válcování; přetváření válcováním; točení (kolem podélné osy); pojíždění; valivý; svislé přetáčení; svinování; kroužení; zakružování; klonění; pohyblivý; postupný; rolování; navalování; loupež; klopení karoserie (nástavby)
cold rolling = válcování za studena; tváření za studena;
finish rolling = válcování na hotovo; doválcování;
high rolling = rozhazování peněz; marnotratnost; hazardování;

Příklady překladu slova "rolling" z webu:

Rolling to his feet he drew his sabre.  Překulil se na nohy a tasil šavli.
The rolling sand grains were stilled.  Přesýpající se písková zrnka se utišila.
Sound was rolling with the film.  Začal se snímat i zvuk.
The camera started rolling tape.  V záznamovém zařízení se začal otáčet pásek.
I thought officers were rolling in it.  Já myslel, že oficíři se v penězích válej.
Both went over that low rolling of the land;  Oba zmizeli za nízkým hřbetem.
This time the cop wasn't just rolling on;  Tentokrát se ten policajt jen tak nepředváděl;
Cathy tried to smile but tears were rolling from her eyes.  Cathy se pokusila usmát, ale z očí se jí řinuly slzy.
The top of the clouds was like a rolling field of cotton.  Vrchní strana mraků vypadala jako převalující se pláň z vaty.
A moment later the curb to their left was rolling backward.  O chvilku později chodník po jejich levici začal ujíždět zpět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrolling mill   rollover   rolls   roofing   roofliner   rooflining   roost   rootlet