Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rolling mill do češtiny

rolling mill = válcovna plechu; válcovací trať; válcovna; válcovací stolice; klopení (karoserie)
sheet rolling mill = válcovací stolice na plech; válcovací trať na plech; válcovna plechů (tenkých);
strip rolling mill = válcovací stolice na pásovou ocel; válcovací trať na pásovou ocel; válcovna na pásovou ocel;
rollover   rolls   roofing   roofliner   rooflining   roost   rootlet   ropes