Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rolled do češtiny

rolled = valil se; válcovaný; válený; zakulacený; srolovaný; svinutý; zvlněný; okraj zesílený

Příklady překladu slova "rolled" z webu:

Rolled it back up and left.  Zabalil ji a šel pryč.
He rolled over.  Převrátil se.
Her head rolled to the right.  Trhla hlavou.
His eyes have rolled back.  Má oči v sloup.
The horse fell and rolled on her.  Ten upadl a převalil se přes ni.
From a distance, the words rolled on.  Slova k němu přicházela z velké dálky.
He made a choking sound and rolled on his side.  Vyrazil dávivý zvuk a zkroutil se na bok.
She held the doors open while he rolled it in.  Podržela mu dveře, aby mohl najet dovnitř.
To the best of my belief, they were rolled up.  Pokud si pamatuji, byly svinuty.
He tilted up the crate so that the object rolled out onto the floor.  Naklonil bednu a její obsah se vykulil na podlahu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroller   roller blind   rolling   rolling mill   rollover   rolls   roofing   roofliner