Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rocks do češtiny

rocks = skály; útesy; kamení; skalní; kamení (jednotlivé kameny); skalnatý
associated rocks = doprovodné horniny; sousední horniny;
eruptive rocks = eruptivní horniny; vyvřelé horniny;
limestone rocks = vápencové skály; vápencové horniny; pelting with rocks = házející kamení;

Příklady překladu slova "rocks" z webu:

Rocks tumbled from the cliff walls all around.  Z okolních skalních stěn se z útesů nemotorně valily dolů balvany.
The rocks aren't dead.  Kameny nejsou mrtvé.
Plenty of rocks but no mud.  Spousta kamení, bláta ani trochu.
The voice from the rocks above them called:  Ze skal nad nimi se ozval hlas:
Behind the pillars, behind the rocks both small and large.  Za sloupy, za malými i velkými kameny.
Let us go back into the rocks now.  Vraťme se už do skal.
We're in a little place in some rocks where it's sheltered.  Nacházíme se na nějakém malém místě mezi skalisky, která je chrání.
Throwing back his head he laughed until the rocks rang.  Budu na tebe čekat v pekle!
The man fell back to be dashed on the rocks below.  Muž se zřítil na skály dole.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrod mill   roll-call   rolled   roller   roller blind   rolling   rolling mill   rollover