Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad robustness; rock; rocker; rocketeer do češtiny


robustness = statnost, mohutnost, důkladnost, pevnost, odolnost, blbovzdornost, mechanická odolnost

rock = skalní, rockový, houpat (se), rock (hudební styl), útes, hornina, balvan, kolébat se, rocková hudba, bonbon (tvrdý), kolébat, viklat

rocker = houpací kůň, zvrat, houpací křeslo, kolébkový spínač, raménko přerušovače, páka přerušovače, kladívko přerušovače, vahadlo, vahadlo ve tvaru dvouramenné páky, vahadlo ventilu, zadní sklápěč, kyvná podpora


Next: rocking; rod; rodding; roe    second-class; second-hand; second-rate