Nainstalujte si:
       

Překlad robot


robot = robot; automat (robot); autopilot; robotický; dálkově řízený; automatický stroj; systém robotů
parallel robot = souběžný robot; paralelní (souběžný) robot;

Překlad robot z webu:
The robot halted.  Robot se zarazil.
Whereupon the robot thought to itself, ‘Ah!  Načež si robot pomyslel:
It wasn't the robot drone's fault.  Ten létající robot v tom byl nevinně.
Whoever heard of a robot sulking?  Kdo to kdy slyšel, aby robot mrzoutil?
Then he couldn't be a robot either?  Takže to nemůže být ani robot?
He hurled the towel over the flying robot and caught it.  Hodil na letícího robota ručník a chytil ho.
And they would want to talk to the robot pusher again.  Potom si budou chtít s brigadýrem robotů promluvit znova.
We are very sorry to hear that, the silver robot said.  To je nám líto, řekl stříbrný robot.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrocket   rocks   rod mill   roll-call   rolled   roller   roller blind   rolling