Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad robber; robbing; robe; robust do češtiny


robber = zloděj, bandita, loupežník, zlodějský, námořní lupič, lupička

robbing = loupení, loupežný, loupící, rabování, okradení, okrádání, vybrání, plenění, plenící, extensivní, plenění výztuže

robe = háv, róba (roucho), toaleta, říza, duchovní šat, župan, hábit, talár

robust = silný (statný), velký, masivní, hřmotný, jadrný, pevný, nezlomný, statný, důkladný, mohutný, železný, nebojácný


Next: robustness; rock; rocker; rocketeer    seaweed; secede; secession; seclusion