Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad riveting; road; roadblock; roadside do češtiny


riveting = ohromující, nýtování, nýtovací, fascinující, nýtovat

road = silnice, silniční, vozovka, dráha, železniční trať, rejda (kotviště), kotviště, směr, třída (ulice), chodba důlní, chodba, železnice

roadblock = uzávěra, překážka (na cestě, přen.), kámen úrazu (přen.), uzavření silnice, uzávěr silnice

roadside = krajnice, strana vozovky, odvozní místo, horní sklad, okraj cesty


Next: roadster; roam; roaming; roar    seaming; seaport; sear; searcher