Nainstalujte si:
       

Překlad rivet


rivet = nýt; obložit; skoba; nýtovat; fascinovat; nýtek; upevnit (nýtem, skobou); upnout pozornost; snýtovat; hřeb (skoba); upevňovat (4. p.); kulatý nárt; nýtovací stroj
blind rivet = slepý nýt; výbušný nýt;
countersunk rivet = nýt se zapuštěnou hlavou; zapuštěný nýt;
half-countersunk rivet = polozápustný nýt; polozapuštěný nýt;
pop rivet = výbušný nýt; slepý nýt;
tack rivet = konstrukční nýt; doplňkový nýt;

Překlad rivet z webu:
The dwarf twiddled the loose rivet again.  Trpaslík si začal znovu hrát s volným nýtem.
Suddenly something in the bolt itself seemed to rivet his attention.  Náhle jako kdyby v závoře samotné něco připoutalo jeho pozornost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroad resistance   road surface   road train   roadway   roast   robbery   robin   robot