Nainstalujte si:
       

Překlad river


river = řeka; proud (řeky); tok; říční; poříční; štípač; poříčí
continental river = kontinentální řeka; pevninská řeka;
down river = po proudu; po řece;
intermittent river = intermitentní řeka; občasná řeka;
navigable river = splavný tok; splavná řeka;
small river = malý tok; říčka; na břehu řeky; dolů po řece;

Překlad river z webu:
A river gunship.  To je říční dělový člun.
Dam the river of truth?  Přehradit řeku pravdy?
We crossed the river with difficulty.  My jsme překročili tuto řeku s obtížemi.
Always know where the river is!  A nezapomeň, kde je řeka!
He was pretty sure the river was to the south.  Byl si celkem jistý, že řeka leží jižním směrem.
Mitch nodded and looked at the river below.  Mitch kývl hlavou a zadíval se dolů k řece.
Every sluggish turn of the great brown river brought new scenes.  Každý mírný ohyb řeky přinesl novou scenérii.
He caught her by the banks of a river and swung her round.  Chytil ji na břehu řeky a otočil ji k sobě.
What sort of gold have they sent down the river to reward us?  Jaké zlato nám sem poslali po řece, aby se nám odměnili?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrivet   road resistance   road surface   road train   roadway   roast   robbery   robin