Nainstalujte si:
       

Překlad rivalry


rivalry = soupeření; rivalství; soupeřství; rivalita (soupeření); konkurence; antagonismus; řevnění; rozštípnutý
retinal rivalry = sítnicová rivalita; rivalita sítnic;

Překlad rivalry z webu:
A friendly rivalry up till now.  Dosud šlo o soupeření přátelské.
I believe the rivalry of your firms goes back generations?  Myslím, že rivalita mezi vašimi firmami trvá už celé generace.
Years ago there was a lot of rivalry about who got the collar.  Před lety tady bylo spousty sporů, kdo vlastně pachatele dopadl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorriver   rivet   road resistance   road surface   road train   roadway   roast   robbery