Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ritual; rival; rive; river-basin do češtiny


ritual = rituál (obřad), ceremonie, rituální (obřadný), obřadní, slavnostní, ceremoniální, kultový, obřadní kniha

rival = soupeř, soupeřit s, konkurenční, sok, soupeřící, protivník, konkurent, sokyně, soupeřka, soupeřit, vyrovnat se komu, konkurovat

rive = drásat, odtrhnout, urvat (zast., bás.), rozštěpit se, rozpoltit (srdce), rozpoltit se (srdce), roztržení

river-basin = povodí (řeky), úvodí (poříčí, řeky), říční pánev, říční oblast, úvodí řeky


Next: riveting; road; roadblock; roadside    seaboard; seal; sealed; seam