Nainstalujte si:
       

Překlad risk assessment


risk assessment = odhad rizika; ocenění rizika; posouzení rizika; posuzování rizika; rizikový kapitál
comparative risk assessment = srovnávací hodnocení rizik; komparativní hodnocení rizik;
rivalry   river   rivet   road resistance   road surface   road train   roadway   roast