Nainstalujte si:
       

Překlad rising


rising = stoupání; rostoucí; svah; vystupující; povstání (lid.); původ; nežit (uher); uher (nežit); vřídek; kvašení; stoupající; vznikající; vstávání; počátek; kvasnice; vzpoura; stoupací; stoupavý; vzestupný; pozdvižení; vzestup; zvyšování; zvednutí; nárůst
be rising = zvedat se; stoupat;
space rising = hrotkování; vystupování výplňků;

Překlad rising z webu:
Rising to his feet he stared around the ruins.  Vstal a rozhlížel se kolem.
A rising green.  Zeleného a stoupajícího.
Some snow, rising wind and falling temperature.  Trochu sněží, zvedá se vítr, teplota klesá.
The wind was rising again.  Znovu se zvedal vítr.
The sun would be rising soon.  Brzy vyjde slunce.
A curl of smoke was rising from the carpet.  Z koberce se zvedal sloupek kouře.
I turned to her, the venom rising in my throat.  Otočila jsem se na ni, do krku mi stoupal jed.
Now the floor of the corridor was rising again.  Teď se tunel začal znovu zvedat.
Let's go for a little walk, he said, rising from his knees.  Trochu se projdeme, řekl a vstal ze země.
The sun was hot now although the breeze was rising gently.  Slunce teď pálilo, ačkoli vánek trochu sílel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrisk assessment   rivalry   river   rivet   road resistance   road surface   road train   roadway