Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rise to do češtiny

rise to = vystoupit na (4. p.); stoupat k; umět se vyrovnat s; zvednout se k (3. p.); naletět
give rise to = dát vznik (3. p.); způsobit; vyvolat (způsobit); založit;

Příklady překladu slova "rise to" z webu:

Gentle didn't rise to the remark.  Jemný se proti té poznámce neohradil.
Duncan did not rise to the sarcasm.  Duncan neprotestoval proti takovému sarkasmu.
It washes unholy shores, and gives rise to dangerous ideas.  Omývá pohanská pobřeží a vyvolává nebezpečné myšlenky.
One at a time now, over that rise to the river.  A teď jeden po druhém přes ten kopeček k řece!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrising   risk assessment   rivalry   river   rivet   road resistance   road surface   road train