Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad riprap; rise; risen; riser do češtiny


riprap = kamenný zához, ochranná hráz z kamenné suti, skalní násyp, kamenitý násyp, nasypat, navršit, kamenná rovnanina, skalní zához

rise = svah, zvednout se, vstávat, zdvihat se (stoupat), vzpřímit se, vzchopit se, vyvěrat, pramenit, stoupat (zdvihat se), vzbouřit se, povstání (zdvižení se), vznik

risen = zvedl se, vzbouřený, vstával, povstalý, vzpřímený


Next: risible; risk; risky; rite    scurf; scurry; scurvy; scutcheon