Nainstalujte si:
       

Překlad ripple control


ripple control = dálkové hromadné ovládání; hromadné dálkové ovládání (HDO); signál HDO (hromadného dálkového ovládání)
centralized ripple control = dálkové centralizované řízení; hromadné dálkové ovládání (HDO);
rise to   rising   risk assessment   rivalry   river   rivet   road resistance   road surface