Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad riot; rioter; rioting; riotous do češtiny


riot = povyk, dělat výtržnosti, vzpoura, vzbouřit se, hýření, hlučná zábava, orgie (hlučná zábava), vylomenina, nepokoj, vzbouření, hýřit, rozhazovat

rioter = prostopášník, buřič, výtržník, hýřil (osoba), vzbouřenecký, demonstrant, buřička, kraválista, kraválistka, rebelantka

rioting = vzpoura, vzpurný, hýřící, nepokoj, shlukování

riotous = neukázněný, odbojný, výtržnický, buřičský, prostopášný, rebelantský, strašně legrační


Next: rip; riparian; ripe; ripen    scrutiny; scud; scudding; scuffing