Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rigorous; rigour; rill; rim do češtiny


rigorous = pečlivý, rigorózní, důsledný, precizní, ostrý, krutý, přesný, nekompromisní, strohý, přísný, ukázněný, přesné

rigour = nevlídnost, tvrdost, drsnost (počasí), tuhost, krutost, přesnost, důslednost

rill = pramínek, stružka, brázda, rýha, pramen

rim = hrana, okraj, střecha, obruč, ráfek, obroučka, obruba, rámec (lem), kraj, vroubit, obroubit, věnec


Next: rime; rind; ring; ringer    scrivener; scroll; scrounge; scrounger