Nainstalujte si:
       

Překlad rigidity


rigidity = tuhost; přísnost; nesmlouvavost; neohrabanost; neohebnost; pevnost; strnulost; nepoddajnost; zpevnění; ztuhlost; stabilita; nehybnost; nepřizpůsobivost; tvrdost; stálost; topornost; nepružnost; lineární tuhost; rigidita; přísně
lateral rigidity = boční tuhost; příčná tuhost;
magnetic rigidity = magnetická tuhost; magnetická tuhost;
pillar rigidity = tuhost sloupu; tuhost sloupku;
ripeness   ripple   ripple control   rise to   rising   risk assessment   rivalry   river