Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rightful; rightist; rightly; rightmost do češtiny


rightful = oprávněný, zákonitý, právoplatný, legitimní, správný podle práva, zákonný

rightist = stoupenec politické pravice, člen politické pravice, stoupenec, pravičácký, pravicový, pravičák

rightly = pravě, patřičně, právem, oprávněně, spravedlivě, po právu, po zásluze, plným právem

rightmost = nejvíc vpravo, umístěný zcela vpravo, úplně vpravo, nejpravější, koncový, nejnižší platný


Next: rightness; rigid; rigidly; rigor    scribbler; scribe; scriber; scribing