Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad right then do češtiny

right then = hned; teď; dobrá; právo na spravedlivé soudní řízení
all right then = budiž; v pořádku;

Příklady překladu slova "right then" z webu:

Cutter could have demanded the information right then and there.  Cutter mohl o informaci požádat rovnou;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrigidity   ripeness   ripple   ripple control   rise to   rising   risk assessment   rivalry