Nainstalujte si:
       

Překlad rifling


rifling = žlábkování (hlavně pušky, ručnice); loupení; loupící; drancující; drážkovací; rýhovací; rýhování; kontrola na zkušebním stavu
direction of rifling = smysl zakřivení drážek;
twist of rifling = stoupání drážek;
rigging   right   right of lien   right side   right then   rigidity   ripeness   ripple