Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rife; rift; rig; rigger do češtiny


rife = běžný, hojný, obecný, všeobecně známý, všeobecný, bohatý (častý), vyskytující se hojně (nákaza), rozšířený, četný, převážný

rift = trhlina, prasklina, štípat, pukat, dělat trhliny, puklina, rozsedlina, roztrhnout, puknout, průrva, drážka, spára

rig = výstroj (lodi, letadla), upravit do správné polohy, srovnat, sestavit (letadlo), napálit, podvést, trik, švindl, vtip, výzbroj, vystrojit (loď), opatřit lanovím (loď)


Next: right-hand; right-handed; rightdown; righteous    screech; screeding; screened; screenings