Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ridden do češtiny

ridden = jel; jezdil; jedoucí; zbaví se
fever ridden = zamořený horečkou; zamořený zimnicí;

Příklady překladu slova "ridden" z webu:

I've ridden bigger ones than this.  Už jsem projela větší, než je tahle.
They have ridden far.  Mají za sebou dlouhou jízdu.
Have you ever ridden in a car?  Už jsi jel někdy v autě?
Today your men have ridden hard and fought well.  Dnes mají vaši muži za sebou náročnou jízdu a bojovali dobře.
You're seven years old, and you've never ridden in a car?  Tobě je sedm, a ještě nikdy jsi nejel v autě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorriddle   ride control   ride control system   rider   ridge   ridiculous   riding   rifle