Nainstalujte si:
       

Překlad rhythm


rhythm = rytmus; takt; rozměr; rytmický; rytmika; generátor rytmu
gallop rhythm = cválavý rytmus; galop;

Překlad rhythm z webu:
The rhythm faltered.  Rytmus se zadrhl.
He was in a rhythm and dead to the world when it rang again.  Už se zabral do spánku a nevěděl o světě, když telefon zazvonil znovu.
Cloud's we see many results of the rhythm method.  Cloud's je k vidění mnoho následků použití této metody.
Do what we do, surrender yourself to the rhythm of karma unashamed.  Dělejte to jako my, nestyďte se podřídit rytmu karmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorribbon   ricochet   riddance   ridden   riddle   ride control   ride control system   rider