Nainstalujte si:
       

Překlad rheostat


rheostat = reostat; posuvný odporník; odporník; odpor; posuvný odpor; proměnlivý odpor; regulační odpor; Rh-faktor
field rheostat = regulátor buzení; derivační reostat;
rotary rheostat = otočný reostat; otočný potenciometr;
sliding-contact rheostat = odpor s posuvným kontaktem; posuvný odpor;
wire rheostat = drátový reostat; regulační odpor;

Překlad rheostat z webu:
Lecter turned up the rheostat slowly in his cell.  Lecter pomalu rozsvítil světlo ve své cele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrheumatism   rhinitis   rhyme   rhythm   ribbon   ricochet   riddance   ridden