Nainstalujte si:
       

Překlad reward


reward = odměnit (4. p.); odměna (odplata); mzda; prospěch; odplata; náhrada; nálezné; odměnit se; odplatit; doplatek; prémie; užitek; výdělek; odměňovat; prémiový; odměněný
reap reward = sklízet odměnu; sklidit odměnu;

Překlad reward z webu:
The reward is my not charging you with obstruction of justice.  Odměnou bude, že vás neobviním z bránění výkonu spravedlnosti.
How shall we reward you?  Jak se vám máme odměnit?
So this was my reward for my love, loyalty, and devotion.  Tak tady byla odměna za mou lásku a oddanost.
And, yet, what a great reward one received!  Ale jaká odměna nás za to čeká!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrheostat   rheumatism   rhinitis   rhyme   rhythm   ribbon   ricochet   riddance