Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad revolt do češtiny

revolt = vzpoura; vzbouřit se; povstat; revoltovat; vzepřít se; revolta; odpadnout; pociťovat odpor; odpadnutí; odboj; vzbouření; povstání; bouřit se; vzepření se; pobuřující
make revolt = bouřit se; vzbouřit se;

Příklady překladu slova "revolt" z webu:

His peasants would revolt if they had weapons.  Kdyby jeho rolníci měli zbraně, vzbouřili by se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrevolution   revolutions   revolver   reward   rheostat   rheumatism   rhinitis   rhyme