Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad revise; revival; revivalist; revive do češtiny


revise = opravit, korigovat, přepracovat, upravit, druhá korektura, revize, zrevidovat, přehlédnout, zopakovat, revidovaný, kontrolovat, zkontrolovat

revival = obnova, oživení zájmu, nové vydání, znovuzrození, opětné oživení, oživení, obnovení, opětovná platnost, opětovné vstoupení v platnost, obnovený, restituce, renesance

revivalist = obrozenecký, obrozenec, obroditel, obroditelka, buditelský


Next: revivification; revoke; revolting    scooter; scorch; scorching; scored