Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad revet; revetment; reviewer; revisal do češtiny


revet = obkládat, vyzdít, obkládat kamenem, vyzdívat, obložit

revetment = obklad, obložení, navigace, opěrná zeď, nábřežní hráz, ochranná vrstva, obezdění, vyztužení, obkládání, ochranná obezdívka

reviewer = recenzent, kontrolor, posuzovatel, recenzentský, recenzista, recenzistka, recenzentka, inspektor

revisal = kontrola, prohlídka, revidování, redakce, prohlížení


Next: revise; revival; revivalist; revive    scolding; sconce; scooping; scoot