Nainstalujte si:
       

Překlad revertible


revertible = obratitelný; převratitelný; zvratný; obezdít
review   revision   revolt   revolution   revolutions   revolver   reward   rheostat