Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reversion; reversioner; revert do češtiny


reversion = navrácení majetku, převrácení, zrušení, navrácení (majetku původním vlastníkům), právo na navrácení (majetku původního), zvrat, atavismus (zvrat, biol.), pojistná suma, změna chodu, reverze, obracení, reverzování

reversioner = substituční dědic, sukcesor, následný dědic, čekatel, nástupce


Next: revet; revetment; reviewer; revisal    scissor; sclerotic; scoff; scold