Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reversibility; reversible; reversing do češtiny


reversibility = reverzibilita, změnitelnost, zvrátitelnost, převratitelnost, zvratnost

reversible = reverzibilní, odvolatelný, sklopný, zrušitelný, oboustranný (látka), změnitelný, zvratný, vratný, inverzní, schopný reverzace, oboulícní, dublé

reversing = obracející se, zvratný, obracení, reverzování, vratný, přeřazování, jízda dozadu, couvání, reverzní, couvající, reverzační, zpětný chod


Next: reversion; reversioner; revert    scintillate; scintillation; scion; scission