Nainstalujte si:
       

Překlad reverse


reverse = obrácený; obrátit (se); obrácení; opak; opačný; převrácený; zpětný; otočit; převrátit; přehodit; zrušit (právně); změnit; zvrátit; odvrácený; zpáteční; reverzní (zpětný); překlopit (na druhou stranu); vyměnit; odvolat; převrátit se; rub; protiva; zvrat
suffer a reverse = být poražen (v bitvě);

Překlad reverse z webu:
Pickup order reverse from the dropoff?  Pro to vyzvednutí je postup opačný, než byl při vysazení?
You need to reverse the charges.  Musíš přes operátora, na účet volaného.
In my case the reverse is true.  V mém případě je opak pravdou.
The paper is thin, and the reverse will give the message.  Papír je tenký a můžeme si vzkaz přečíst na rubu.
The whole process was in fact precisely the reverse of chance.  Celé je to vlastně pravý opak nahodilosti.
You can't tell me whether things are likely to reverse themselves.  Neřekl jsi mi, co by bylo vhodné, co by je odvrátilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreverse current   reverse motion   revertible   review   revision   revolt   revolution   revolutions