Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reverence do češtiny

reverence = úcta; vážnost (úcta); ctít; vážit si (ctít); uctívat; ctěný; posvátná úcta; zbožná úcta; poklona; pietnost; důstojný
hold in reverence = mít ve vážnosti (v úctě);
saving your reverence = s prominutím;

Příklady překladu slova "reverence" z webu:

Excellent, reverence bai.  Výborně, ctihodný bai.
I have ignored it, reverence bai.  Já jsem ji ignoroval, ctihodný bai.
Hers became the age and reverence of all she'panei.  Získala věk a vážnost všech she'panei.
Give me the benefit of your imagination, reverence bai.  Poskytněte mi dobrodiní vaší představivosti, ctihodný bai.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreversal   reverse   reverse current   reverse motion   revertible   review   revision   revolt