Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reveal; revel; revelation; reverberate do češtiny


reveal = odkrýt, prozradit, vyjevit, zjevit, zradit, vyzradit, objevit, ostění, ukázat se, odhalovat (4. p.), zjevovat (4. p.), špaleta

revel = hýřit, zábava, holdovat, libovat si, vychutnávat, oddávat se, hýření, hodování, hody, hostina, bavit se, zábavný

revelation = odkrytí, prozrazení, vyzrazení, zjevení, objev, odhalený, novina, ukázání, otvírka

reverberate = odrážet se, šířit se, odrážet, znít ozvěnou, doznívat, odražené světlo


Next: reverberation; reversed; reverser    scholarship; scholastic; scholastik; schoolboy