Nainstalujte si:
       

Překlad return


return = vrátit se; vrátit (se); návrat; zpětný; zpáteční; odvětit; opáčit; přinést; poskytovat; oplatit; navrácení; odveta; výnos; oznámit; návratka; obrátit; obrátit se; odpovědět na; podat zprávu; doručit; volit; nahradit; vrácení; oplacení; odpověď; zvolení
annual return = výroční výkazy; výroční výkaz; výroční výnos;
by return = obratem; zpětně;
carriage return = návrat vozíku; nový řádek; řádkový předěl;
earth return = jednoduché vedení; zpětné zemní vedení; zemní zpětné vedení; očekávaný výdělek;

Překlad return z webu:
Return me!  Vrať mě!
In return for?  Co za to?
I will return at once.  Hned se vrátím.
Why wouldn't he return the car?  Proč ho nevrátil?
There was a hasty return to it.  Spěšně se k ní vrátili.
She would bask in the return of youth.  Bude se kochat návratem mládí.
Please have a safe journey and return soon.  Přeji vám příjemnou cestu a brzy se vraťte.
You can ride with him on the return trip.  Můžeš s ním jet při zpáteční cestě.
We will see what he wants, and you return to your post.  Uvidíme, co chce, a ty se vrať na své místo.
I would gladly give my hope of rebirth in return for that.  Za to bych ráda obětovala svou naději na znovuzrození.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreturn for   return to   returnability   returns   reunion   revenge   revenue   reverence