Nainstalujte si:
       

Překlad retrieval


retrieval = získávání; zamyšlení nad minulostí; znovunabytí; náprava (rehabilitace); odčinění; nalezení; rehabilitace (náprava); záchrana; hledání (výběr); zpřístupnění; rešerše; výběr; správka; vyhledávání; získávací; vyhledání; nový pokus; průzkum; vyhledávací
abstracts retrieval = výběr rešerše; výběr informace;
data retrieval = výběr dat; vyhledávání dat;
document retrieval = selekce dokumentů; vyhledávání dokumentů;
false retrieval = neplatný odkaz; nepravdivý odkaz; shromaždování informací;

Překlad retrieval z webu:
Gently now, the retrieval arm set down the crate and retracted.  Rameno nyní opatrně položilo schránku na pás a vzdálilo se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorretrieve   retroactively   retropharyngeal   return   return for   return to   returnability   returns