Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad retort do češtiny

retort = oplatit stejným; odseknout (ostře odvětit); ostře odvětit; odvětit ostře; žíhat (v křivuli); odveta; odpověď (ostrá); odseknutí (ostrá odpověď); křivule; opáčit; retorta; mufle; odvětit; odpovídat; vrátit urážku; retortová tuha
vertical retort = vertikální retorta; stojatá retorta;

Příklady překladu slova "retort" z webu:

Miriel bit back an angry retort and started to run.  Miriel spolkla rozhněvanou odpověď a rozběhla se.
She drew in a sharp breath and started to retort angrily.  Zprudka se nadechla a chystala se vztekle odpovědět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorretracting   retractor   retreat   retrenchment   retrieval   retrieve   retroactively   retropharyngeal