Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad retardation do češtiny

retardation = zpoždění; zpomalení; opoždění ve vývoji; retardace; průtah (zpoždění); překážka; opoždění; prodleva; zbrzdění; zpomalený; zaostávání; zpožděné zapalování; zpomalování; zaostání; zdržování; opožďování; zaostalost; zdržení; nastavení opožděného zážehu
automobile retardation = zbrzdění automobilu; zpomalení automobilu;
braking retardation = brzdné zpomalení; brzdné zpoždění; zpomalení;
fire retardation = retardace hoření; snižování hoření; snížení hořlavosti; retardace hoření; snižování hořlavosti;
retarder   retarding   retarding braking system   retention   retinitis   retirement   retort   retracting