Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad retaliation do češtiny

retaliation = odplata; odveta; odvetné opatření; protiopatření; represálie; represe; oplátka; retorze; odvetný
in retaliation = v odvetu; na oplátku;

Příklady překladu slova "retaliation" z webu:

All parties were too vulnerable to similar retaliation.  Každá ze stran se příliš obávala obdobné odplaty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorretard   retardant   retardation   retarder   retarding   retarding braking system   retention   retinitis