Nainstalujte si:
       

Překlad result in


result in = mít za následek (4. p.); mít výsledek; vyznít; končit (7. p.) (výsledkem); mít za následek
may result in = může mít za následek, že; může mít za následek; může vyústit v;
resume   resuscitation   retail   retainer   retaining   retaining wall   retaliation   retard