Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad restrained do češtiny

restrained = zdrženlivý; umírněný; střízlivý (zdrženlivý); odměřený; ukázněný; vetknutý; střízlivě (zdrženlivě)
fully restrained = oboustranně vetknutý; úplně vetknutý;

Příklady překladu slova "restrained" z webu:

Mallory restrained his nod of agreement.  Mallory se jen tak tak zdržel souhlasného přikývnutí.
Greville nodded, a proud but restrained smile on his lips.  Na rtech se mu objevil pyšný, i když zdrženlivý úsměv.
And a moment later, in a quiet, restrained tone:  A o chvíli později tichým, ovládnutým tónem:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrestraint   restricted   restriction   result   result in   resume   resuscitation   retail