Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad restitution do češtiny

restitution = restituce; obnovení; restituční; navrácení; náhrada; rehabilitace; odškodnění; návrat; vrácení majetku; vrácení; restituce v dřívější stav; regenerace; normalizace; vyhodnocení; znovuzřízení; žaloba o obnovu manželských práv
make restitution = poskytnout náhradu; poskytnout restituci; restituovat;
restore   restrain   restrained   restraint   restricted   restriction   result   result in